➡ Start hier: E-mail problemen debuggen

E-mail

Kijk of de instellingen correct zijn. Poorten voor inkomende mail zijn 993 (IMAP) of 995 (POP3). SSL moet daarbij aangevinkt zijn. Zie verder de handleiding e-mail instellingen:  https://support.hoasted.com/article/76-e-mail-instellingen

Geen enkele e-mail wordt verstuurd vanaf de Hoasted e-mail server

Het kan zijn dat wel de correcte uitgaande mailservernaam staat ingesteld met poort 465 en SSL actief, maar dat authenticatie (dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als voor inkomend) nog niet is geactiveerd. De foutmelding die dan komt zal zoiets zijn: “550-550 relay through this server without authentication.”

Test of het verzenden via de webmail wel goed gaat. Dan weet je dat er op serverniveau niets mis is en het lokaal gezocht moet worden.

Als het via de webmail goed gaat, ga dan in de Mac naar je Terminal en geef het volgende commando: openssl s_client -crlf -connect hostingsecure.email:465 Je krijgt dan als het goed is een reeks regels in beeld, eindigend met:

220 _ ESMTP ready

Domain domein.nl has exceeded the max defers and failures per hour (5/5 (100%)) allowed. Message discarded.

Dit betekent dat er teveel bounces per uur zijn op de uitgaande e-mails. Toelichting: onze server controleert op spammisbruik en een van de snelste manieren om dat vast te stellen is dat er veel bounces zijn van uitgaande e-mails. In dat geval komt deze melding. Oplossing: wacht een uur na de laatste e-mail die je stuurde of neem contact op met [email protected]. Een minder vaak voorkomende oorzaak is dat er teveel bounces zijn op inkomende e-mails. Dan gaat er een e-mail retour afzender en als dat adres niet bestaat draagt dit ook bij tot het bereiken van vijf of meer bounces per uur. Toelichting: controle op spammisbruik bij uitgaande e-mail is cruciaal, immers zou er een keer massaal gespamd worden, dan komt de server op een hele reeks blacklists en dan zal gedurende vaak dagen door geen enkele klant meer e-mail verstuurd kunnen worden.

Sommige aan mij verstuurde e-mails komen niet aan in de mailbox bij Hoasted

Kijk even in je cPanel > E-mail > Bezorging Volgen (Track Delivery). Zoek op het adres en tijdstip en kijk wat er gemeld wordt in de rechtse kolom als oorzaak.

Sommige door mij verstuurde e-mails komen niet aan

Kijk even in je cPanel > E-mail > Bezorging Volgen (Track Delivery). Zoek op het adres en tijdstip en kijk wat er gemeld wordt in de rechtse kolom als oorzaak.

E-mail komt niet aan in de Hoasted mailbox of elders

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken.

 1. De MX is niet of nog niet correct ingesteld. Ook na verhuizing of een DNS wijziging kan het even duren voor een MX wijziging is doorgevoerd. Kijk even op MXToolbox of de wijziging al correct is doorgevoerd voor je e-maildomein. In geval van e-mail en DNS bij Hoasted en website elders moet je instellen: a. wijzig mail.domein.nl IN A en vul daar het IP-adres in van de cPanel server. Dit staat in het hoofdscherm van je cPanel in de rechterkolom, bijvoorbeeld:    

  Shared IP Address

  b. wijzig de MX zodat mail wordt afgeleerd op mail.domein.nl

 2. Het kan ook zijn dat er een fout staat in de DNS instellingen voor mail (de MX regels). Bij Hoasted staan de standaard domeinen op aflevering op dezelfde server waar de website draait. Bij MXToolbox zie je dan staan Pref 0 Hostname:  Domein.nl IP address: xx.xx.xx.xx En op een regel daaronder de nameserver die het antwoord gaf: bv  ns2.hoasted.com
 3. In cPanel staat de E-mail > Mail Routing niet op Local. In geval van mail die elders bezorgd moet worden (bijvoorbeeld G Suite of Office 365) zal de Mail Routing op External Mail Server moeten staan.
 4. Kijk ook even in cPanel > E-mail > Bezorging volgen (Track Delivery)
 5. Indien in Email > SpamAssassin de spambox actief is kijk dan ook daar even of de mail wellicht als waarschijnlijk spam is gecategoriseerd.
 6. Mail vanaf formulier op eigen website: het kan bijvoorbeeld dat het afzender mailadres niet bestaat. Gebruik in WordPress de WP Mail SMTP plugin, zie Uitgaande mail instellen in WordPress

Email komt aan in Hoasted mailbox, maar afzender krijgt een bounce

Als je de mail ontvangt, maar de afzender een bounce krijgt met als inhoud iets als:

550 5.7.23 SPF sender 2a01:4f8:120:7310::2 is not allowed to send mail from <domein.nl>

Dan is er sprake van dat je een automatische forwarder aan hebt staan naar een mailbox elders. In dat geval wordt de afzender niet veranderd en checkt de ontvangende server of mail van de betreffende afzender wel afkomstig is van de in het domein vastgelegde verzendservers. Oplossing: mail niet meer automatisch doorsturen. Steeds meer domeinen hebben ingesteld dat mail alleen geaccepteerd mag worden vanaf legitieme servers via het zogenaamde SPF record. Technische toelichting: dit treedt op als er -all aan het eind van het SPF record staat, zie de Hoasted SPF handleiding.

Je kunt wel mailen naar derden, maar niet naar een domein op de server zelf

Oorzaak kan zijn dat de mailinstelling niet correct staat op de server. Check in je cPanel bij E-mail > E-mail Routing of de mail op Local Mail Exchanger staat (bij mailboxen op de server) of op Remote (bij aflevering elders).

Mailaccount is per abuis verwijderd

Volg onze handleiding: https://support.hoasted.com/article/398-verwijderde-email-accounts-of-emails-terugplaatsen

Mail wordt als spam gezien

Dit kunt je testen, zie http://www.isnotspam.com

Er zijn twee zaken die van belang zijn bij verzending:

 1. Zorg dat de SPF en DKIM actief en correct zijn. In het SPF record zorg je dat include:spf.hoasted.com is toegevoegd.
 2. Zorg dat de inhoud vrij is van teksten die een spamfilter kunnen triggeren en geen links bevatten naar spamsites

Zie voor verdere informatie hierover onze handleiding: Voorkom dat email als spam gezien wordt

Bounce meldingen

Melding: “mail server identiteit van mail.domein.nl kan niet gecontroleerd worden”

Kies in dat geval als mailserver: hostingsecure.email

Melding: “host lookup for 6049.smtp.antispamcloud.com did not complete”

Neem contact op met [email protected]. Er is een probleem met de nameservers dat snel opgelost kan worden.

Melding: “SMTP error from remote mail server after end of data: 550 High probability of spam”

De inhoud van het bericht heeft veel kenmerken van spam, bijvoorbeeld door een link naar een site die in spam vaak genoemd wordt. Het kan ook door de inhoud van een bijlage komen. Neem contact op met [email protected] als je deze als bounce tekst ontvangt.

Melding: "550 References header is too long"

Oplossing: open de verzonden mail en kijk naar het origineel. De header is namelijk te lang. Een voorkomende oorzaak daarvan is zeer veel referenties aan andere mail die meegestuurd worden in de uitgaande e-mail. Gevolg van de melding is dat de uitgaande email geblokkeerd wordt omdat dit niet ‘normaal’ is. Ook ontvangende mailservers zullen dit weigeren. Het is aan te raden om losse emails aan te maken om zo de referenties te voorkomen.

Melding: "550 This message contains a known spam email address."

Oorzaak is een e-mailadres in de tekst, bijlage of de reply-to dat wegens eerdere spamverzending op een zwarte lijst staat. Oplossing: verstuur het bericht zonder dat e-mailadres.

Melding: "550 invalid DNS MX or A/AAAA resource record"

Oorzaak is vaak een onjuist MX record of een MX record dat verwijst naar een subdomein wat geen A record maar een CNAME heeft. Oplossing in dat geval is het subdomein een A record te geven of de MX te zetten op een record op de goede host dat wel een A record heeft.

Melding: "550 Executable files are not allowed in compressed files"

Oorzaak is dat de ontvangende server een mail met een executable bestand, dat in een zipfile zit of anderszins gecompressed is,  weigert. In zo'n geval zul je het bestand via een omweg moeten verzenden, bijvoorbeeld vanaf WeTransfer.

Melding: "550 verification failed for [email protected]"

Dit betekent dat er geen mail afgeleverd kan worden aan het betreffende afzendermailadres. Deze melding kan veroorzaakt worden doordat bijvoorbeeld:

 1. het afzenderdomein eveneens op dezelfde server zit en daar de mailroutering foutief staat (bijvoorbeeld op local mail server, waar de mx aangeeft dat de e-mail draait op een externe mailserver, bijvoorbeeld bij Office 365 of G Suite).
 2. De MX niet goed is ingesteld. Bijvoorbeeld de MX verwijst naar het domein, maar de mailbox draait niet op de server waar de website op draait. Dit komt bijvoorbeeld voor als de website op een VPS draait en de mailbox op een andere server. Maak in dat geval een A record voor het subdomein mail.domein.nl en laat de MX wijzen naar mail.domein.nl

Melding: "550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired"

Deze melding komt van de Exchange Server bij de ontvanger. Er is een e-mail gestuurd aan een distributielijst en die distributielijst staat alleen verzending toe als dat geverifieerd gebeurd indien de verzender niet hetzelfde domein gebruikt als de geadresseerde distributielijst.

Melding: 550 5.7.1 Recipients have complained about included content (B-URL)

Dit is een melding die afkomstig is van Strato mailservers. Een van de URL(s) in je mail wordt als spamachtig beschouwd en daarom weigert hun mailserver de ontvangst. De B-URL lijst van URL's is van Strato zelf.

Dit kun je opnemen met de Strato support of de geadresseerde vragen zich bij hen te beklagen. Een mail zonder URLs (ook niet in handtekening) zal dan wel aankomen in ieder geval.

Melding: "550 5.7.1 Unfortunately, messages from [xxx.xx.xxx.xxx] weren't sent. Please contact your Internet service provider since part of their network is on our block list (S3150). "

Dit is een bouncemelding afkomstig van Microsoft. De server waarvan ze de mail ontvangen staat op hun zwarte lijst. Deze melding doorsturen naar je internet provider. Zij kunnen actie ondernemen om de server weer van de Microsoft blocklist te krijgen. De link met aanwijzingen daarvoor staat in de bounce mail vermeld.

Melding: "550-5.7.26 This message does not have authentication information"

Als je van bijvoorbeeld Gmail de volgende bounce krijgt:

550-5.7.26 This message does not have authentication information or fails to

550-5.7.26 pass authentication checks. To best protect our users from spam, the

550-5.7.26 message has been blocked.

Dan betekent dat dat je de mail verzendt zonder dat je gebruikersnaam en wachtwoord vermeld hebt in de uitgaande mail instellingen. Standaard dien je te verzenden met authenticatie (e-mailadres en wachtwoord) vanaf dezelfde server waarmee je mail ophaalt. In geval van Hoasted klanten dus: hostingsecure.email. 

Melding: "550.5.7.26 Unauthenticated email from xxxx.nl is not accepted due to domain's DMARC policy"

Dit betekent dat de betreffende e-mail niet is verzonden via de server waar ook de mail wordt opgehaald. Het is nodig dat e-mail verzonden wordt via dezelfde server als de inkomende mail, met gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord. Voor Hoasted klanten dus: via server hostingsecure.email.

Technische toelichting

In het DMARC record van het afzenderdomein staat dan p=reject (policy: reject), waarmee ontvangende mailservers weten dat de mail gebounced moet worden.

Melding: "550 Headers contain illegal BOM"

BOM betekent in dit geval Byte Order Mark. Dus een teken in de header wat niet toegestaan is.

Gmail adressen

Deze melding kan betekenen dat mail niet bezorgd mag worden wegens een automatische forward. Stel ingesteld is dat [email protected] automatisch wordt doorgestuurd naar [email protected]. Als nu [email protected] een mail stuurt naar [email protected] dan wordt geprobeerd ook die mail weer automatisch naar [email protected] te sturen. Dat wordt geweigerd door de Gmail server, immers het bericht was al afkomstig van een gmail.com adres en de omweg via een forward wordt door de Gmail server geweigerd.

Oplossing: Gmail je mailbox laten binnenhalen. Een andere oorzaak kan volgens meldingen zijn dat de betreffende gmail gebruiker de Verzend de mail als mogelijkheid (Gmail users who are using the Gmail "send mail as" feature.) gebruikt en dat een teken oplevert dat Gmail vervolgens weer weigert als het in een antwoord/forward zit. Een derde gemelde mogelijke oorzaak is zijn dat de SPF niet goed is bevonden door Gmail.

Hotmail.com live.com outlook.com adressen

Als je in je cPanel een forward hebt staan van je mail naar jouw hotmail.com adres, dan krijgt een hotmail.com gebruiker een bounce met deze melding. De mail komt wel aan in je mailbox op de Hoasted server, maar de hotmail.com server weigert het omdat het via een adres buiten hotmail.com opnieuw aangeboden wordt. Er klopt dan iets niet.

Oplossing: je mailadres op de Hoasted server niet langer automatisch doorsturen naar een hotmail.com adres, maar in een mailprogramma of de webmail je mail lezen en beantwoorden.  

Melding: "550-5.7.26 This message does not pass authentication checks (Gmail)"

Als je in cPanel een automatische forward hebt van je mailadres naar een gmail.com adres, dan wordt alle mail van een @gmail.com aders aan jouw adres geweigerd met de melding:

SMTP error from remote mail server after end of data:

550-5.7.26 This message does not pass authentication checks (SPF and DKIM both
550-5.7.26 do not pass). SPF check for [gmail.com] does not pass with ip:
550-5.7.26 [138.201.146.163].To best protect our users from spam, the message
550-5.7.26 has been blocked.

Oplossing
Jouw Gmail account de mail op laten halen van jouw cPanel mailaccount. Zie daarvoor de Hoasted handleiding: Gmail instellen

Melding: "451 unable to verify sender" of Resultaat: Sender verify failed

Als de verzendende server een mail krijgt met afzender [email protected] stuurt de server een VERIFY ACCOUNT bericht aan dat adres. Krijgt de verzendende geen correcte respons dan wordt het bericht geweigerd met foutcode "451 unable to verify sender". Op deze manier wordt veel spam voorkomen, immers elke mail moet bij een foutmelding aan de afzender te sturen zijn. Dus de oplossing is te zorgen dat er een bestaand e-mailadres als afzender is. Is dat het geval dan kan aan de Hoasted kant ook het volgende nog een oorzaak zijn: in cPanel is aangegeven dat de email lokaal moet worden afgeleverd, terwijl volgens de DNS (MX record) de e-mail elders dient te worden afgeleverd. Oplossing: Ga in cPanel > Email > Email Routing en zet de email voor dit domein op Remote Mail Exchanger. 

Melding: SMTP error from remote mail server after end of data: 451 Your account has been locked. Please contact your administrator.

De afzender heeft vanaf een van de Hoasted servers massaal mail gestuurd die als hoogstwaarschijnlijk spam is gezien door de SpamExperts server (die alle uitgaande mail controleert op spam). Daardoor is het hele domein geblokt. Vraag de Hoasted support om de oorzaak te achterhalen en bij SpamExperts de Identity (afzender) te unlocken (bij Manage Identities).

Melding: "553 Malformed (Missing-NameServer-Registration: domain.nl)"

Deze melding betekent dat de afzender gebruik maakt van een domeinnaam waarvoor geen nameservers worden gevonden. Veelal is dit een tijdelijke storing bij de ontvangende mailserver.

Melding: "5.1.0 Address rejected"

Als je dit ontvangt als bounce, betekent het dat ofwel de mailbox/user niet bestaat, of dat die geen mail kan ontvangen, bijvoorbeeld doordat deze vol zit. Het beste is in zo'n geval de geadresseerde te bellen.

Melding: "550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist."

Dit betekent dat het domeingedeelte correct is, maar dat het gedeelte voor de @ niet of nog niet bestaat. Gebruiker onbekend dus.

Melding: "550 5.7.1 Mail rejected"

Deze melding komt van een mailserver van KPN of haar dochters. Mogelijke oplossing: stuur een mail naar [email protected], zij kunnen dan aangeven waarom het wordt tegengehouden en hoe dat verholpen kan worden. Alternatieven zijn de oorspronkelijke mail te sturen aan [email protected] of een KPN klant een post laten doen op het KPN forum, zie bijvoorbeeld: https://forum.kpn.com/e-mail-10/foutmelding-550-5-7-1-5-0-0-mail-rejected-528488

Melding: "550 unrouteable address"

Hiermee wordt aangegeven dat er een fout zit in het  e-mailadres van de geadresseerde of dat er aan een niet bestaand domein iets gestuurd wordt. Andere oorzaken kunnen zijn dat er nog een fout in cPanel > Email > Routing of een fout of afwezigheid van MX zijn, dan wel dat die mail server niet bereikbaar is.

Melding: "550 A URL in this email (xxxxxx . xx) is listed on xxx. Please resolve and retry"

In de verzonden e-mail staat een link naar een website die op een blacklist staat (die website zie je tussen haakjes). Oplossing is de mail opnieuw te sturen, maar zonder de link naar die website.

Melding: "550 Message contained spam content (antispamcloud.spam.lnkphs01)"

In de verzonden mail stond inhoud of een link die hoog scoort op het spamonderzoek van de SpamExperts servers en daarom retour afzender gestuurd is. Ging het om een valide mail, dan graag die bounce doorsturen aan de Hoasted support. Wij gaan dan een verzoek indienen dat die mail voortaan niet meer als spam gezien wordt.

Melding: "SMTP-fout: [550] This message was classified as SPAM and may not be delivered"

SMTP-fout [550] Bericht wordt gezien als SPAM

Deze melding krijg je in Roundcube webmail als de inhoud van je e-mail teveel kenmerken heeft van spam. Het programma SpamAssassin op de server weigert dan de verzending om zo spamverzending te voorkomen. Oplossingen zijn het versturen van de e-mail via een mailprogramma of de tekst zodanig aanpassen dat de SPAM melding niet meer getriggered wordt.

Melding: "Retry time not reached for any host for ..."

Zie je in cPanel > Email > Bezorging volgen (Track delivery) bij een uitgaande mail deze melding staan, dan betekent het dat de server die de betreffende mail moet ontvangen het bijvoorbeeld tijdelijk te druk heeft. De mail wordt dan na een x aantal minuten opnieuw verstuurd en veelal zal die dan wel verzonden worden. Deze mail komt dan wel aan, maar met een vertraging van een aantal minuten.

Melding: "DNS type 'mx' lookup of domein.nl responded with code NXDOMAIN Domain name not found: domein.nl"

Deze melding betekent dat het domein waaraan de mail gericht was niet (langer) bestaat en de mail dus niet afgeleverd kon worden. Heel soms komt dit doordat er een storing is bij de nameserver van het domein, dit zou kunnen als je recent nog mail ontving van dat domein.

Melding: "Remote Server returned '554 5.1.2 <_dc-mx.8bd5385daff6.domain.com #5.1.2>'"

Deze melding kan komen als de DNS bij Cloudflare zit en de mail elders bezorgd wordt. In dat geval zorg dat de MX op DNS only komt te staan in Cloudflare. Als de mail aflevering naar de server mail.jouwdomein.nl gaat en in de DNS heb je voor mail.jouwdomein.nl een CNAME gemaakt, dan kan het ook mail met deze reden geweigerd worden. In dat geval moet je het CNAME record voor mail.jouwdomein.nl verwijderen en een A record aanmaken daarvoor.

Melding: "Sorry, I couldn't find a mail exchanger or IP address. (#5.4.4)"

De oorzaak van deze melding is veelal veroorzaakt door een foute syntax in de adressering van de ontvanger.  Bijvoorbeeld mail aan: "'Voornaam Achternaam'" <[email protected]> heeft drie aanhalingstekens voor en achter de naam, dat moeten dubbel aanhalingstekens zijn (of geen aanhalingstekens).

Meldingen:

550-5.7.1 The user or domain that you are sending to (or from) has a policy that

550-5.7.1 prohibited the mail that you sent. Please contact your domain

550-5.7.1 administrator for further details. For more information, please visit

550 5.7.1 https://support.google.com/a/answer/172179 sb9-20020a1709076d8900b00726f11c4c8esi7135008ejc.669 - gsmtp

Google meldt hierover:

Er geldt een beleidsregel waardoor uw bericht niet kan worden verstuurd.

De opgegeven ontvanger heeft het bericht niet ontvangen, omdat het niet voldoet aan de beleidsvereisten voor e-mails van uw organisatie of de organisatie van de ontvanger. Het bericht bevat bijvoorbeeld woorden die de organisatie als aanstootgevend beschouwt of de organisatie heeft beperkt wie e-mails kan uitwisselen (een school kan bijvoorbeeld leerlingen toestaan e-mails uit te wisselen met docenten en andere leerlingen, maar niet met mensen buiten de school).

Als u eerder zonder problemen e-mails heeft verzonden naar deze ontvanger, controleert u of het bericht geen beschermde informatie bevat zoals creditcardnummers, of woorden die de organisatie mogelijk als aanstootgevend beschouwt. Veel organisaties hanteren ook beperkingen voor het type en de grootte van toegestane bestandsbijlagen.

Melding: Sender [email protected] has an outgoing mail suspension. Message discarded.

In geval van massaal spam verzenden wordt de uitgaande mail automatisch gesuspend. Is het probleem verholpen, dan kun je in cPanel > Email accounts > selecteer het betreffende account en kies Beheren (Manage). Daar sta je verzenden en ontvangen weer toe:

Restrictions instellen voor mail

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.