Debuggen e-mail

Ophalen van e-mail lukt niet

Kijk of de instellingen correct zijn. Poorten voor inkomende mail zijn 993 (IMAP) of 995 (POP3). SSL moet daarbij aangevinkt zijn. Zie verder de handleiding e-mail instellingen:  https://support.hoasted.com/article/76-e-mail-instellingen

Geen enkele e-mail wordt verstuurd vanaf de Hoasted e-mail server

Het kan zijn dat wel de correcte uitgaande mailservernaam staat ingesteld met poort 465 en SSL actief, maar dat authenticatie (dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als voor inkomend) nog niet is geactiveerd. De foutmelding die dan komt zal zoiets zijn: “550-550 relay through this server without authentication.”

Test of het verzenden via de webmail wel goed gaat. Dan weet je dat er op serverniveau niets mis is en het lokaal gezocht moet worden.

Als het via de webmail goed gaat, ga dan in de Mac naar je Terminal en geef het volgende commando:
openssl s_client -crlf -connect myfasthosting.email:465
Je krijgt dan als het goed is een reeks regels in beeld, te beginnen met:


Domain domein.nl has exceeded the max defers and failures per hour (5/5 (100%)) allowed. Message discarded.

Dit betekent dat er teveel bounces per uur zijn op de uitgaande e-mails. Toelichting: onze server controleert op spammisbruik en een van de snelste manieren om dat vast te stellen is dat er veel bounces zijn van uitgaande e-mails. In dat geval komt deze melding. Oplossing: wacht een uur na de laatste e-mail die je stuurde of neem contact op met support@hoasted.com. Een minder vaak voorkomende oorzaak is dat er teveel bounces zijn op inkomende e-mails. Dan gaat er een e-mail retour afzender en als dat adres niet bestaat draagt dit ook bij tot het bereiken van vijf of meer bounces per uur.
Toelichting: controle op spammisbruik bij uitgaande e-mail is cruciaal, immers zou er een keer massaal gespamd worden, dan komt de server op een hele reeks blacklists en zal gedurende vaak dagen door geen enkele klant meer e-mail verstuurd kunnen worden.

Sommige aan mij verstuurde e-mails komen niet aan in de mailbox bij Hoasted

Kijk even in je cPanel > E-mail > Bezorging Volgen (Track Delivery). Zoek op het adres en tijdstip en kijk wat er gemeld wordt in de rechtse kolom als oorzaak.

Sommige door mij verstuurde e-mails komen niet aan

Kijk even in je cPanel > E-mail > Bezorging Volgen (Track Delivery). Zoek op het adres en tijdstip en kijk wat er gemeld wordt in de rechtse kolom als oorzaak.

E-mail komt niet aan in de Hoasted mailbox of elders

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken.

 1. De MX is niet of nog niet correct ingesteld. Ook na verhuizing of een DNS wijziging kan het even duren voor een MX wijziging is doorgevoerd. Kijk even op MXToolbox of de wijziging al correct is doorgevoerd voor je e-maildomein.
 2. Het kan ook zijn dat er een fout staat in de DNS instellingen voor mail (de MX regels). Bij Hoasted staan de standaard domeinen op aflevering op dezelfde server waar de website draait. Bij MXToolbox zie je dan staan
  Pref 0
  Hostname:  Domein.nl
  IP address: xx.xx.xx.xx
  En op een regel daaronder de nameserver die het antwoord gaf: bv  ns2.hoasted.com
 3. In cPanel staat de E-mail > Mail Routing niet op Local. In geval van mail die elders bezorgd moet worden (bijvoorbeeld G Suite of Office 365) zal de Mail Routing op External Mail Server moeten staan.
 4. Kijk ook even in cPanel > E-mail > Bezorging volgen (Track Delivery)
 5. Indien in Email > SpamAssassin de spambox actief is kijk dan ook daar even of de mail wellicht als waarschijnlijk spam is gecategoriseerd.
 6. Mail vanaf formulier op eigen website: het kan bijvoorbeeld dat het afzender mailadres niet bestaat. Gebruik in WordPress de WP Mail SMTP plugin, zie Uitgaande mail instellen in WordPress

Je kunt wel mailen naar derden, maar niet naar een domein op de server zelf

Oorzaak kan zijn dat de mailinstelling niet correct staat op de server. Check in je cPanel bij E-mail > E-mail Routing of de mail op Local Mail Exchanger staat (bij mailboxen op de server) of op Remote (bij aflevering elders).

Mailaccount is per abuis verwijderd

Ga in cPanel naar Restore Manager > Restore Mail

Mail wordt als spam gezien

Dit kunt je testen, zie http://www.isnotspam.com

Er zijn twee zaken die van belang zijn bij verzending:

 1. Zorg dat de SPF en DKIM actief en correct zijn. In het SPF record zorg je dat include:spf.hoasted.com is toegevoegd.
 2. Zorg dat de inhoud vrij is van teksten die een spamfilter kunnen triggeren en geen links bevatten naar spamsites

Zie voor verdere informatie hierover onze handleiding: Voorkom dat email als spam gezien wordt

Melding: “mail server identiteit van mail.domein.nl kan niet gecontroleerd worden”

Kies in dat geval als mailserver: myfasthosting.email

Melding: “host lookup for 6049.smtp.antispamcloud.com did not complete”

Neem contact op met support@hoasted.com. Er is een probleem met de nameservers dat snel opgelost kan worden.

Melding: “SMTP error from remote mail server after end of data: 550 High probability of spam”

De inhoud van het bericht heeft veel kenmerken van spam, bijvoorbeeld door een link naar een site die in spam vaak genoemd wordt. Het kan ook door de inhoud van een bijlage komen.

Melding: "550 References header is too long"

Oplossing: open de verzonden mail en kijk naar het origineel. De header is namelijk te lang. Een voorkomende oorzaak daarvan is zeer veel referenties aan andere mail die meegestuurd worden in de uitgaande e-mail. Gevolg van de melding is dat de uitgaande email geblokkeerd wordt omdat dit niet ‘normaal’ is. Ook ontvangende mailservers zullen dit weigeren. Het is aan te raden om losse emails aan te maken om zo de referenties te voorkomen.

Melding: "550 This message contains a known spam email address."

Oorzaak is een e-mailadres in de tekst, bijlage of de reply-to dat wegens eerdere spamverzending op een zwarte lijst staat. Oplossing: verstuur het bericht zonder dat e-mailadres.

Melding: "550 invalid DNS MX or A/AAAA resource record"

Oorzaak is vaak een onjuist MX record of een MX record dat verwijst naar een subdomein wat geen A record maar een CNAME heeft. Oplossing in dat geval is het subdomein een A record te geven of de MX te zetten op een record op de goede host dat wel een A record heeft.

Melding: "550 verification failed for user@domein.nl"

Dit betekent dat er geen mail afgeleverd kan worden aan het betreffende afzendermailadres. Deze melding kan veroorzaakt worden doordat bijvoorbeeld:

 1. het afzenderdomein eveneens op dezelfde server zit en daar de mailroutering foutief staat (bijvoorbeeld op local mail server, waar de mx aangeeft dat de e-mail draait op een externe mailserver, bijvoorbeeld bij Office 365 of G Suite).
 2. De MX niet goed is ingesteld. Bijvoorbeeld de MX verwijst naar het domein, maar de mailbox draait niet op de server waar de website op draait. Dit komt bijvoorbeeld voor als de website op een VPS draait en de mailbox op een andere server.
  Maak in dat geval een A record voor het subdomein mail.domein.nl en laat de MX wijzen naar mail.domein.nl

Melding: "550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired"

Deze melding komt van de Exchange Server bij de ontvanger. Er is een e-mail gestuurd aan een distributielijst en die distributielijst staat alleen verzending toe als dat geverifieerd gebeurd indien de verzender niet hetzelfde domein gebruikt als de geadresseerde distributielijst.

Melding: "550 Headers contain illegal BOM"

BOM betekent in dit geval Byte Order Mark. Dus een teken in de header wat geen ASCII is. Echter kan deze melding ook betekenen dat mail niet bezorgd mag worden wegens een automatische forward. Stel ingesteld is dat info@domein.nl automatisch wordt doorgestuurd naar naam@gmail.com. Als nu naam@gmail.com een mail stuurt naar info@domein.nl dan wordt geprobeerd ook die mail weer naar naam@gmail.com te sturen. Dat wordt geweigerd, immers naam@gmail.com heeft het bericht zelf gestuurd en hoeft het dus niet doorgestuurd onveranderd nogmaals te ontvangen.

Melding: "451 unable to verify sender" of Resultaat: Sender verify failed

Als de verzendende server een mail krijgt met afzender info@domein.nl stuurt de server een VERIFY ACCOUNT bericht aan dat adres. Krijgt de verzendende geen correcte respons dan wordt het bericht geweigerd met foutcode "451 unable to verify sender". Op deze manier wordt veel spam voorkomen, immers elke mail moet bij een foutmelding aan de afzender te sturen zijn.
Dus de oplossing is te zorgen dat er een bestaand e-mailadres als afzender is. Is dat het geval dan kan aan de Hoasted kant ook het volgende nog een oorzaak zijn: in cPanel is aangegeven dat de email lokaal moet worden afgeleverd, terwijl volgens de DNS (MX record) de e-mail elders dient te worden afgeleverd. Oplossing: Ga in cPanel > Email > Email Routing en zet de email voor dit domein op Remote Mail Exchanger. 

Melding: "553 Malformed (Missing-NameServer-Registration: domain.nl)"

Deze melding betekent dat de afzender gebruik maakt van een domeinnaam waarvoor geen nameservers worden gevonden. Veelal is dit een tijdelijke storing bij de ontvangende mailserver.

Melding: "5.1.0 Address rejected"

Als je dit ontvangt als bounce, betekent het dat ofwel de mailbox/user niet bestaat, of dat die geen mail kan ontvangen, bijvoorbeeld doordat deze vol zit. Het beste is in zo'n geval de geadresseerde te bellen.

Melding: "550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist."

Dit betekent dat het domeingedeelte correct is, maar dat het gedeelte voor de @ niet of nog niet bestaat. Gebruiker onbekend dus.

Melding: "550 5.0.0 Mail rejected"

Dit Is vermoedelijk een bounce van het KPN et al spamfilter. De betreffende mail is dus als spam is tegengehouden. Je kunt contact opnemen met abuse@kpn.com, zij kunnen dan aangeven waarom het wordt tegengehouden en hoe dat verholpen kan worden. Alternatief is de oorspronkelijke mail te sturen aan samples@kpnmail.nl

Melding: "550 unroutable address"

Hiermee wordt aangegeven dat de MX records van het ontvangende domein niet correct zijn dan wel niet bereikt kunnen worden.

Nog steeds hulp nodig? Contact ons Contact ons