Cron jobs - automatisch verwijderen inhoud van map ouder dan x dagen

Als je een map hebt, waarin bestanden ouder dan x dagen automatisch verwijderd moeten worden dan kan dat automatisch, bijvoorbeeld elke week of elke dag. 


Het beste lijkt het volgende commando bijvoorbeeld wekelijks, wat alles verwijderd dat in de map staat public_html/mapmetinhoudomteverwijderen/ en ouder is dan een week:


find public_html/mapmetinhoudomteverwijderen/ -type f -mtime +7 -exec rm -f {} \;


Het getal 7 staat voor het aantal dagen, -f betekent bestanden.

Advies: eerst een test

Probeer eerst het commando in cPanel > Terminal. Daarvoor kun je voor de veiligheid eerst zelf een testmap maken en daar wat naar toe verplaatsen om te zien of dat goed werkt en check dan of die map inderdaad bestanden ouder dan 7 dagen bevat.


Als je tevreden bent met de werking kun je de cron invoeren in cPanel, zie: Cronjobs instellen. Het commando is in dat geval:


find public_html/mapmetinhoudomteverwijderen/ -type f -mtime +7 -exec rm -f {} \; >/dev/null 2>&1


Tip: als je zeker wilt zijn dat je geen typefout in het pad of de mapnaam hebt, cd dan in cPanel >Terminal naar de map en geef het commando pwd

Dan kun je het correcte pad kopiëren!

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.