WordPress WP-CLI gebruiken vanaf de command line

Voor ontwikkelaars is er een fantastische tool die je veel werk kan besparen: WP CLI (Command Line Interface). Door de snelheid waarmee je bepaalde zaken via deze weg kunt uitvoeren kun je als developer eigenlijk niet meer om deze tool heen. WP-CLI is dan ook standaard actief op ieder hosting account bij Hoasted. 

WordPress WP-CLI gebruiken

Om gebruik te maken van WP-CLI dien je eerst in te loggen via SSH of via de cPanel Terminal, en naar de map van de installatie te navigeren. Vervolgens kun je verschillende commando's gebruiken zoals onderstaand beschreven.

 1. Log in op het account via SSHssh cpaneluser@domein.nl

 1. Navigeer vervolgens naar de locatie van de WordPress installatie, in dit geval ~/public_html/cd public_html

Vanuit de hoofdmap van de installatie kun je vervolgens de WP-CLI commando's uitvoeren. In deze handleiding beschrijven we een aantal veel gebruikte commando's die het beheer van de website vele malen makkelijker maken. Voor de volledige lijst van commando's die je kunt gebruiken zie onderstaande link:

https://developer.wordpress.org/cli/commands/


Mogelijkheden

WP-CLI biedt vele mogelijkheden waarvan we er een aantal hieronder hebben uitgeschreven. De overige commando's kun je vinden op de website van WordPress.

Database

 • Database exporteren en importeren
 • Wijzig WordPress URL (database links herschrijven)

Plugins

 • Lijst van plugins tonen
 • Nieuwe plugin zoeken
 • Plugin installeren
 • Plugin updaten
 • Plugin deactiveren

Gebruikers

 • Lijst van gebruikers tonen
 • Nieuwe gebruiker aanmaken
 • Gebruiker verwijderen

WooCommerce

 • WooCommerce CLI activeren

Overig

 • WordPress installeren via WP-CLI
 • WordPress onderhoudsmodus inschakelen
 • WordPress permalinks flushen via WP-CLI

Database

Vele zaken omtrent de database kunnen het best direct via de command line uitgevoerd worden. Zie onderstaand een aantal veel voorkomende taken en commando's.

Database exporteren en importeren

Gebruik onderstaande commando's om de database te exporteren naar een .sql bestand die geplaatst zal worden in de hoofdmap van de installatie.

wp db export

wp db export bestandsnaam.sql

Onderstaande commando zal de database importeren op basis van de bestandsnaam in de hoofdmap van de installatie. Het bestand zal vervolgens geïmporteerd worden naar de database welke in het wp-config.php bestand vermeld staat.

wp db import bestandsnaam.sql

Wijzig WordPress URL (database links herschrijven)

Je kunt dit gebruiken wanneer je bijvoorbeeld een staging website die op een andere URL heeft gedraaid te herschrijven zodat deze op de nieuwe link komt te draaien. Gebruik voor de veiligheid eerst het '--dry-run' commando aan het einde om een test run uit te voeren zonder dat hier iets bij herschreven word.

wp search-replace "staging.domein.nl" "domein.nl" --all-tables --dry-run

Dit commando kan ook gebruikt worden om een website van http:// naarhttps:// te wijzigen


wp search-replace "http://domein.nl" "https://domein.nl" --all-tables --dry-run


Plugins

Via de command line kun je een aantal handige acties uitvoeren met betrekking tot de WordPress plugins:

Lijst van plugins tonen

wp plugin list

Je krijgt dan de lijst, bijvoorbeeld:

WP plugin lijst

Plugin installeren

Je kunt plugins direct installeren door de 'slug' op te zoeken en deze in het commando te verwerken. Met de optionele '--activate' flag activeer je de plugin ook direct.

wp plugin install litespeed-cache --activate

wp plugin install https://codecanyon.net/downloads/plugin.zip

Plugin updaten

Gebruik onderstaande commando om de plugin te updaten naar een bepaalde versie. Wanneer je de optionele '--version' flag niet gebruikt zal de plugin naar de laatste versie geupdate worden.

wp plugin update litespeed-cache

wp plugin update litespeed-cache --version=1.0.1

Plugin deactiveren

Om een plugin direct te deactiveren kun je onderstaande commando gebruiken. Met de '--all' flag kun je alle plugins in één keer uitschakelen. Handig voor tijdens het debuggen!

wp plugin deactivate litespeed-cache

wp plugin deactivate --all


Gebruikers

Wanneer je om één of andere reden geen toegang meer hebt tot het WordPress dashboard kun je gemakkelijk via de command line alle zaken omtrent de gebruikers beheren.

Lijst van gebruikers tonen

Handig om snel alle beheerders te tonen.

wp user list

wp user list --role=administrator

Gebruiker toevoegen

Voeg razendsnel een nieuwe beheer toe aan de website.

wp user create jouwusername jouw@email.nl --role=administrator

Gebruiker verwijderen

Verwijder een gebruiker en verplaats zijn berichten naar een andere gebruiker.

wp user delete jouwusernaam --reassign=userid


WooCommerce

WooCommerce heeft een eigen set van commando's die niet standaard in de WP-CLI commando's zijn opgenomen. Zie onderstaand hoe je deze kunt activeren:

WooCommerce CLI activeren

Gebruike onderstaande commando's om WooCommerce CLI commando's beschikbaar te maken.

unalias wc

wc

Zie ook onderstaande link voor alle WooCommerce commando's die je kunt gebruiken:

https://github.com/woocommerce/woocommerce/wiki/WC-CLI-Commands


Overig

Onderstaand nog een aantal handige acties die je kunt gebruiken.

WordPress installeren via WP-CLI

Zet razendsnel een nieuwe WordPress installatie op met onderstaande commando.

wp core install --url=domein.nl --title=voorbeeld --admin_user=gebruikersnaam --admin_password=jouwwachtwoord --admin_email=info@domein.nl

WordPress onderhoudsmodus inschakelen via WP-CLI

Schakel de WordPress maintenance pagina in via de command line.

wp maintenance-mode activate

wp maintenance-mode deactivate

wp maintenance-mode status

WordPress permalinks flushen via WP-CLI

Flush de permalinks rechtstreeks via de CLI wanneer dit nodig is.

wp rewrite flush

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.