Waarom ontvang ik geen email

Als je een mailbox aan hebt gemaakt in je cPanel, dan verwacht je dat er ook email naar toe gestuurd kan worden.

Mogelijke oorzaken als er geen email binnenkomt:

 1. In de DNS van je domein staat ingesteld dat de email elders afgeleverd moet worden (de zogenaamde MX instelling).
 2. In cPanel is niet ingesteld dat de email voor jouw domein lokaal moet worden afgehandeld. Ga in cPanel naar de sectie Email en klik op E-mailroutering

  cPanel - Klik op e-mailroutering

 3. Selecteer je domein, zet dat op Local Mail Exchanger en klik op Wijzigen (Change/Save).

Sommige email komt wel binnen en andere email niet

Login in je cPanel > ga naar de sectie E-mail en klik op Bezorging volgen (Track delivery):

cPanel - klik op Bezorging volgen

en selecteer Alles weergeven.

Als je de afzender gevonden hebt en je ziet Rejected en in de Resultaat kolom een melding die begint met "JunkMail rejected" dan is de email verstuurd via een server die vanwege massale spamverzending op een blacklist is gekomen.

Zie je in Resultaat: Accepted, dan heeft de server de email geaccepteerd. Standaard bij een score van minder dan 5 punten komt de e-mail in de Inbox, daarboven in een aparte spam map, zie hieronder bij .3 de eerste toelichting.

Zie je in Resultaat: No such user here, dan is het gedeelte voor het @ in de adressering niet juist of niet meer juist.

Zie je in het Resultaat:  Could not complete sender verify. neem dan even contact op met [email protected]

Andere oorzaken

z

 1. Verhuizing van je domein en/of DNS instellingen of de cPanel email routing instelling
  1. Hierbij kan het zijn dat je mail al wel is ingericht bij Hoasted, maar dat de DNS nog aangeeft dat het bij de oude provider afgeleverd moet worden. Kijk even op MXToolbox en vul je domein in. Verwijst deze nog niet naar de mail bij Hoasted, pas dan de DNS aan. Let er daarbij wel op of het domein ook zelf al verhuisd is naar Hoasted of dat de DNS nog bij de oude provider staat. Rond verhuizingen kan het voorkomen dat een mailaccount op local staat in cPanel terwijl het nog remote moet zijn, of omgekeerd.
  2. De DNS staat al op Hoasted, maar het duurt nog een poos voordat dit wereldwijd bekend is. Als de TTL hoog stond, bijvoorbeeld 24 uur, duurt het een poos voordat alle mail op de nieuwe locatie binnenkomt. In Nederland zijn enkele providers die niet de TTL (vernieuwtijd) van een domein hanteren (met name als die korter is dan 300 seconden/5 minuten), maar helaas dat maar eens in de x uur doen. In die tijd wordt dan de mail vanaf die provider nog op de vorige mailhost afgeleverd.
  3. Het kan ook zijn dat er een fout staat in de DNS instellingen voor mail (de MX regels). Bij Hoasted staan de standaard domeinen op aflevering op dezelfde server waar de website draait. Bij MXToolbox zie je dan staan
            "Pref 0 Hostname:  Domein.nl IP address: xx.xx.xx.xx"  En onderaan de regel Reported by ns1.hoasted.nl of de je eigen nameserver.
  4. Controleer in cPanel > Email > Email Routing of de routing wel op Local Mail Exchanger staat.
  5. In geval de e-mail komt van een bedrijf met een netwerk en daarop een eigen nameserver, kan het zijn dat de e-mail instelling van het domein daar niet correct is ingesteld.
 2. In geval de afzender een bounce krijgt
  1. User unknown of no such recipient: het gedeelte voor het @ teken klopt niet of nog niet. De gebruiker moet nog aangemaakt of er moet nog een alias worden toegevoegd
  2. Afzenderadres onjuist. De afzender heeft een typefout gemaakt in het domeingedeelte na het @-teken, het domein bestaat nog niet/dan wel niet meer, of het mail gedeelte (MX) van de DNS staat niet correct  Melding bv: Unrouteable address of  550 Invalid sender
  3. De uitgaande mailserver van de afzender staat op een blacklist. In cPanel > Email > Bezorging volgen / Track Delivery zie je dat bij het mailtje bijvoorbeeld staat: "JunkMail rejected - sc-ord-mta122.mtasv.net [50.31.156.122]:56398 is in an RBL, see Currently Sending Spam "http://….." De bouncemail zal melden: "550 The sending IP (91.134.171.215) is listed on https://..." De verzendende mailserver heeft massaal spamberichten gestuurd en is op een blacklist gekomen. De afzender moet even contact opnemen met de provider en de melding doorsturen naar diens helpdesk/support. Meestal is dit binnen één tot drie dagen verholpen. 
  4. Mail wordt geweigerd omdat de verzendende server geen geldige domeinnaam heeft. De melding kan dan zijn: Misconfigured PTR record Oplossing: de afzender moet diens systeembeheerder/provider vragen de zogenaamde reversed name goed in te stellen.
  5. Mailbox van ontvanger is vol (diens quotum moet verhoogd), de verzender krijgt een bounce met die melding.
  6. Grootte van de mail (message too large), oplossing: https://wetransfer.com
  7. Afzender heeft SPF met aan het eind -all en verstuurt vanaf een niet-genoemde server. Indien verzending vanaf Hoasted server, zorg dat er in ieder geval ook include:spf.hoasted.com in spf record staat.
 3. Mail kwam wel aan maar is niet in beeld of in de inbox
  • Mail is wel aangekomen maar door spamfilter in spam map geplaatst. Hieronder wat je dan in cPanel > Email > Bezorging volgen (Track delivery) ziet. In dit voorbeeld zijn er drie mails met een spamscore van boven de 5, daar staat wel Geaccepteerd achter maar die zijn bij de standaard spamfilter instellingen in de Spam map geplaatst.

   cPanel - Bezorging volgen overzicht van verzonden en ontvangen mails

   Klik desgewenst op de blauwe i-knop rechts van het mailtje en kijk wat gemeld wordt:

   cPanel - Klik op de info knop

   Dus bij Spamscore: staat de score, in dit geval 5.6 en bij Bezorgd aan: zie je [email protected] (als het een mail aan [email protected] was). De mail is dan in de spammap gestopt!

  • Mail is wel aangekomen maar door filter gebruiker niet in de inbox gekomen, maar bv verwijderd of in een andere map dan de inbox gekomen.
  • Mail komt later wel aan door greylisting, of andere problemen onderweg.
  • Mail komt wel aan in de webmail, maar de client haalt niet (meer) op. Check de instellingen, zie https://support.hoasted.com/article/76-e-mail-instellingen
  • Mail komt niet altijd aan. Oorzaak wellicht dat POP3 vanaf een of meer apparaten gebruikt wordt, waarbij aangevinkt is dat mail van de server verwijderd dient te worden. Oplossing IMAP (al kun je daarin ook een mail verwijderen),  zie https://support.hoasted.com/article/76-e-mail-instellingen
Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.