Bestanden beheren vanuit SSH

In deze handleiding gaan we er vanuit dat je al een SSH verbinding hebt gemaakt met Terminal (Mac) of Putty (windows), zie daarvoor de handleiding  Inloggen met SSH. We laten je zien hoe je kunt werken met bestanden en mappen vanuit de Command Line (SSH). Het beheren van bestanden betreft:

  • maken van een map
  • maken van een bestand
  • kopieeren bestanden
  • verplaatsen en hernoemen van bestanden
  • verwijderen van bestanden en mappen

Maken van een map

Het maken van mappen vanaf de command line doe je door het mkdir commando (make directory). Het gebruik is eenvoudig: mkdir mapnaam. In dit voorbeeld gaan we een map maken met de naam testmap

mkdir testmap

Als je het commando ls gebruikt zie je welke bestanden en mappen in er staan in de map waarin je je bevindt:

ls -alh

de lijst wordt als volgt weergegeven:

Ls-alh lijst

Nu we de map gemaakt hebben, willen we naar die map gaan. Dat doen we met het cd commando:

cd testmap

Om te zien of je inderdaad in die map staat gebruik je het commando pwd

cd testmap

Maken van een bestand

Er zijn verschillende manieren om een bestand te maken als je in de command line zit. Het gebruiken van het touch commando is een daarvan. De syntax voor het touch commando is touch bestandsnaam.txt. Om een bestand te maken testbestand1.txt geef je het volgende commando:

touch testbestand1.txt

Je kunt zien of het bestand ook daadwerkelijk gemaakt is met het commando ls -lah

touch testbestand.txt

Kopieëren van bestand

Het kopieëren van een bestand gebeurd met het cp (copy) commando. De syntax voor kopieëren is cp origineel-bestand nieuw-bestand. Als we testbestand1.txt willen kopieëren naar testbestand2.txt geven we het commando:


Copying a file is done by using the cp (copy) command. The basic cp command syntax is cp original-file new-file. If we wanted to copy test-file-1.txt to test-file-2.txt, we can run:

cp testbestand1.txt testbestand2.txt

Om te zien of het commando goed is uitgevoerd gebruik je ls -lah:

cp testbestand1.txt testbestand2.txt

Verplaatsen en hernoemen van bestand

Als je Windows gebruikt ken je de knip en plak commando's. Wat die commando's feitelijk doen is een bestand (of stuk tekst) verplaatsen van de ene locatie naar de andere. Met SSH kun je bestanden verplaatsen met het mv commando (move). De syntax voor verplaatsen is mv bestand1.txt bestand2.txt. Om testbestand2.txt te verplaatsen naar testbestand3.txt gebruik je:

mv testbestand2.txt testbestand3.txt

Kijk of dit juist is uitgevoerd met ls -lah

mv testbestand2.txt testbestand3.txt

Je kunt ook bestanden verplaatsen naar een andere map. Laten we daarvoor beginnen met een map aanmaken: map3

map3 text

Om tekstbestand3.txt te verplaatsen naar map3 doe je:

mv tekstbestand3.txt map3

Tot nu toe hebben we het commando ls -lah gebruikt om het resultaat te zien. Je hoeft niet eerst naar map3 toe met cd om te zien wat er in map3 staat:

mv tekstbestand3.txt map3

Een bestand of map verwijderen

Een bestand in de command line verwijderen kan gedaan worden met het rm commando (remove). De syntax is rm bestandsnaam. Je kunt testbestand1.txt verwijderen door:

rm testbestand1.txt

En vervolgens controleren dat het bestand inderdaad verwijderd is:

rm testbestand1.txt

Om een map te verwijderen werkt het niet om te typen rm map3. Je krijgt dan de melding dat map3 een directory is. Om daadwerkelijk een map te verwijderen en tevens de bestanden die erin staan gebruik je als commando rm -rf mapnaam. Dus in geval van verwijderen van map3:

rm -rf map3

Om vervolgens te zien of dat is uitgevoerd:

rm -rf map3

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.