Debugging website - WordPress kritieke error oplossen

Deze foutmelding (Engels: a critical error) komt vanaf versie 5.3 van WordPress en geeft aan dat er een code conflict binnen de website is ontstaan. De oorzaak hiervan is meestal een update van een plugin, thema, of de WordPress core. In deze handleiding vind je de stappen hoe je deze melding kunt verhelpen.

Foutmelding in WordPress


Inhoudsopgave

  1. Inschakelen error logs
  2. Plugins deactiveren
  3. Backup herstellen

Inschakelen van error logs

Om te controleren welke foutmelding precies gegeven wordt is het noodzakelijk dat de error logs ingeschakeld worden. Hierbij raden we aan zowel de PHP error log als de WordPress debug log in te schakelen. In onze handleiding vind je meer informatie over het inschakelen en uitlezen hiervan:

Debugging - Error logs en locaties


Zodra je de error_log of WordPress debug.log open hebt kun je zoeken op het woord 'fatal' om de desbetreffende foutmelding naar voren te halen. Vaak zal deze verwijzen naar een bepaalde plugin waar de foutmelding optreed. In onderstaande voorbeeld is de 'mollie-payments-for-woocommerce' plugin de boosdoener:

27-Feb-2024 23:08:53 UTC] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined method Mollie\Api\Resources\Payment::isCompleted() in /home/cpanelusername/public_html/wp-content/plugins/mollie-payments-for-woocommerce/src/Payment/MollieOrderService.php:153

Plugins of thema deactiveren

Zodra je de desbetreffende plugin hebt gevonden kun je deze uitschakelen via het WordPress dashboard. Wanneer de foutmelding hiermee verholpen is kun je het best even controleren of de plugin de laatste versie is, of contact opnemen met de plugin developer om te controleren of er in de huidige versie mogelijk conflicten bekend zijn.


Plugin versie terugdraaien

Wanneer het om een noodzakelijke plugin gaat kun je ook een oudere versie van de plugin herstellen met behulp van de WP Rollback plugin.


WordPress dashboard onbereikbaar

Mocht het dashboard ook niet bereikbaar zijn dan is het noodzakelijk om deze plugin via de terminal uit te schakelen met een WP-CLI commando. In het geval van bovenstaande foutmelding kun je hierbij onderstaande commando gebruiken. Let op dat je de plugin naam veranderd in de naam/slug van de plugin welke de foutmelding bij jou geeft.


cd public_html
wp plugin deactivate mollie-payments-for-woocommerce

Zie ook onze handleiding over het gebruik van WP-CLI voor meer informatie over deze tool.


Backup herstellen

Mocht het met bovenstaande stappen niet opgelost zijn dan zijn er vermoedelijk meerdere zaken tegelijk fout gegaan bij het doorvoeren van de updates. In dat geval is het het handigst om een backup terug te zetten van toen de site nog correct werkte, en de updates stuk voor stuk uit te voeren. Zie ook onze handleiding voor meer informatie over het herstellen van backups:

Alles over backups

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.