Magento basics

Magento is een webshop systeem dat geliefd is door de uitgebreide mogelijkheden die het biedt. Ontwikkelen voor Magento kan in het begin lastig zijn door de grote verschillen met andere webshop systemen zoals WooCommerce. In deze handleiding zullen we uitleggen hoe je je weg kunt vinden in de Magento bestanden, en hoe je veel voorkomende problemen snel aan kunt pakken.


Magento database instellingen

Na een migratie van een Magento installatie zul je de database gegevens moeten updaten in het settings-bestand. In Magento 1 is dit een XML bestand, in Magento 2 is dit een PHP bestand. De informatie in deze bestanden is verder gelijk.

  • Login op cPanel
  • Klik op filemanager
  • Navigeer naar de map waar Magento geinstalleerd is (vaak public_html/)
  • Voor Magento 1.x: Navigeer naar dit bestand: /app/etc/local.xml
  • Voor Magento 2.x: Navigeer naar dit bestand: /app/etc/env.php


Custom login URL

Vaak maken developers gebruik van een custom URL voor het inlogscherm van de beheer omgeving. Dit kan na een verhuizing soms problemen opleveren omdat de reguliere login pagina een 404 error geeft. Om te herkennen of jouw installatie gebruik maakt van een custom URL kun je in het settings-bestand (zie hierboven) bekijken wat de correcte URL is.

Magento 1.x (local.xml)

<adminhtml>

<args>

<frontName><![CDATA[admin]]></frontName>

</args>

</adminhtml>

Magento 2.x (env.php)

'backend' =>

array (

'frontName' => 'admin',

),

In bovenstaande voorbeelden zal de login URL domein.nl/index.php/admin/ zijn (er van uitgaande dat er geen URL rewrites gebruikt worden). Flush de cache via de command line

  • Log in via SSH
  • Navigeer naar de map waar Magento geinstalleerd is (vaak public_html/)
  • Run onderstaande commandos


php bin/magento cache:clean

rm -rf var/cache/*

rm -rf var/generation/*

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.