Ondersteunen gzip

Gzip Ondersteuning

Wij maken standaard geen gebruik van Gzip, maar van het nieuwere door Google ontwikkelde 'Brotli' protocol. De compressie hiervan is een stuk beter dan Gzip, maar sommige tests herkennen dit helaas nog niet. Mocht je toch liever gebruik willen maken van Gzip kun je de regels uit onderstaand artikel toevoegen aan het .htaccess bestand, echter raden wij dat met oog op de toekomst af.

<IfModule mod_deflate.c>

<IfModule mod_setenvif.c>

<IfModule mod_headers.c>

SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding

RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding

</IfModule>

</IfModule>

<IfModule mod_filter.c>

AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \

application/javascript \

application/json \

application/rss+xml \

application/vnd.ms-fontobject \

application/x-font-ttf \

application/x-web-app-manifest+json \

application/xhtml+xml \

application/xml \

font/opentype \

image/svg+xml \

image/x-icon \

text/css \

text/html \

text/plain \

text/x-component \

text/xml


</IfModule>

</IfModule>

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.