Ondersteunen gzip

Indien je gebruik wilt maken van gzip, dan is dat mogelijk. Middels het toevoegen van onderstaand header script aan de .htaccess file in het betreffende cPanel wordt gzip ondersteund.

<IfModule mod_deflate.c>

 	# Force compression for mangled headers.   	

    # <a href="https://stackoverflow.com/questions/12367858/how-can-i-get-apache-gzip-compression-to-work">

 	<IfModule mod_setenvif.c>
 	 <IfModule mod_headers.c>
       	SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding 		
        RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding
  	 </IfModule>
 	</IfModule>

 	# Compress all output labeled with one of the following MIME-types
 	# (for Apache versions below 2.3.7, you don't need to enable `mod_filter`
 	# and can remove the `<IfModule mod_filter.c>` and `</IfModule>` lines
 	# as `AddOutputFilterByType` is still in the core directives). 	

	<IfModule mod_filter.c>
 	AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \
 	                   application/javascript \
 	                   application/json \
 	                   application/rss+xml \
 	                   application/vnd.ms-fontobject \
 	                   application/x-font-ttf \
 	                   application/x-web-app-manifest+json \
 	                   application/xhtml+xml \
 	                   application/xml \
 	                   font/opentype \
 	                   image/svg+xml \
 	                   image/x-icon \
 	                   text/css \
 	                   text/html \
 	                   text/plain \
 	                   text/x-component \
 	                   text/xml

 	</IfModule>

 	</IfModule>
Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.

Nog steeds hulp nodig? Contact ons Contact ons