Browser caching via .htaccess

Indien je gebruik wilt maken van browser caching, dan is dat mogelijk. Middels het toevoegen van onderstaand script aan de .htaccess file in het betreffende cPanel.

Browser caching via .htaccess

<IfModule mod_expires.c>

ExpiresActive on

ExpiresDefault "access plus 1 month"

# CSS

ExpiresByType text/css "access plus 1 year"<br>

# Data interchange

ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds"

ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds"

ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds"


# Favicon (cannot be renamed!)

ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 week"


# HTML components (HTCs)

ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"


# HTML

ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"


# JavaScript

ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"


# Manifest files

ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json "access plus 0 seconds"

ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"


# Media

ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"

ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"

ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"

ExpiresByType image/png "access plus 1 month"

ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"

ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month"

ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"


# Web feeds

ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"

ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"


# Web fonts

ExpiresByType application/font-woff2 "access plus 1 month"

ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 month"

ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"

ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month"

ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"

ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"

</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>

Header unset ETag

</IfModule>


FileETag None

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.