Browser caching via .htaccess

Indien je gebruik wilt maken van browser caching, dan is dat mogelijk. Middels het toevoegen van onderstaand script aan de .htaccess file in het betreffende cPanel.

<IfModule mod_expires.c>
   ExpiresActive on
   ExpiresDefault                   "access plus 1 month"
   # CSS
   ExpiresByType text/css               "access plus 1 year"<br>
 # Data interchange
   ExpiresByType application/json           "access plus 0 seconds"
   ExpiresByType application/xml            "access plus 0 seconds"
   ExpiresByType text/xml               "access plus 0 seconds"

 # Favicon (cannot be renamed!)
   ExpiresByType image/x-icon             "access plus 1 week"

 # HTML components (HTCs)
   ExpiresByType text/x-component           "access plus 1 month"

 # HTML
   ExpiresByType text/html               "access plus 0 seconds"

 # JavaScript
   ExpiresByType application/javascript        "access plus 1 year"

 # Manifest files
   ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json  "access plus 0 seconds"
   ExpiresByType text/cache-manifest          "access plus 0 seconds"

 # Media
   ExpiresByType audio/ogg               "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/gif               "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/jpeg              "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/png               "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/mp4               "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/ogg               "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/webm              "access plus 1 month"

 # Web feeds
   ExpiresByType application/atom+xml         "access plus 1 hour"
   ExpiresByType application/rss+xml          "access plus 1 hour"

 # Web fonts
   ExpiresByType application/font-woff2        "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/font-woff         "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject     "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-font-ttf        "access plus 1 month"
   ExpiresByType font/opentype             "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/svg+xml             "access plus 1 month"
</IfModule>
 
<IfModule mod_headers.c>
   Header unset ETag 
</IfModule>

 FileETag None
Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.