SSL installatie op site met .html pagina's

Als je SSL certificaat hebt geïnstalleerd voor de website is het nodig dat alle pagina's via https:// getoond gaan worden met het slotje in de adresbalk.

De snelste manier om niet alle links handmatig in elke .html pagina aan te hoeven passen is de volgende.

Installatie SSL op .html:

  1. Log in met SSH op de website (voor Mac-gebruikers met Terminal, voor Windows gebruikers met Putty)
  2. Typ in:


cd public_html

  1. voer het volgende commando uit (waarbij je domein.nl wijzigt in het betreffende domein):


find . -name "*.html" -exec sed -i 's|http://www.domein.nl|https://www.domein.nl|g' {} \;

  1. Dit kun je eventueel herhalen voor links zonder www of voor pagina's op .htm.
  2. Zet bovenaan in de .htaccess het commando om alle verkeer automatisch over SSL te redirecten:


RewriteEngine on

RewriteRule ^.well-known - [L]

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTPS} !on

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

  1. Alle verkeer wordt daarmee automatisch over SSL geredirect.
Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.