Hoe maak ik een email filter voor een gebruiker

Je inkomende email gaat door filters account en gebruiker level, om ervoor te zorgen dat je meer mail en minder spam ontvangt. cPanel zorgt dat je filters kunt beheren voor elke emailaccount op je domein. Dit is nuttig bij het verwijderen van spam, doorsturen van mail of doorsturen van berichten naar een programma.

Het wordt sterk aanbevolen om meerdere, eenvoudige filters te gebruiken in plaats van een lang/complex filter. 

Email filter aanmaken voor een gebruiker

 1. Log in op cPanel.
 2. Navigeer naar de Home > Email> E-mailfilters.

  cPanel - Selecteer E-mailfilters knop

  De E-mail Filters pagina wordt weergegeven. 

  cPanel - Selecteer manage filters

 3. Klik op de Beheer filters link in de rij van het emailaccount waarvan je de filters wil beheren.

  Het geselecteerde emailaccount wordt weergegeven in edit mode. 

  cPanel - Email filters, klik op create a new filter

 4. Klik, om nieuwe email filters toe te voegen, op Maak een Nieuw Filter aan.

  Het Nieuw Filter Aanmaken voor de geselecteerde account pagina wordt weergegeven. 

  cPanel - Klik op Create om het filter aan te maken

 5. Voer de filter naam in in het Filter Naam tekstveld. In di voorbeeld wordt bing.com gebruikt als filter. De filter stuurt emails van een bing.com emailadres naar de Junk map.Filter Regels en Criteria6.


 1. Log in op cPanel.
 2. Navigeer naar de Home > Email> E-mailfilters

  emailfilters

 3. De E-mail Filters pagina wordt weergegeven. 

  E-mail Filters pagina

 4. Klik op de Beheer filters link in de rij van het emailaccount waarvan je de filters wil beheren.

  Het geselecteerde emailaccount wordt weergegeven in edit mode. 

  e-mail filters beheren

 5. Klik, om nieuwe email filters toe te voegen, op Maak een Nieuw Filter aan.

  Het Nieuw Filter Aanmaken voor de geselecteerde account pagina wordt weergegeven. 

  e-mail filter aanmaken

 6. Voer de filter naam in in het Filter Naam tekstveld. In di voorbeeld wordt bing.com gebruikt als filter. De filter stuurt emails van een bing.com emailadres naar de Junk map.

  Filter Regels en Criteria

  Optie

  Beschrijving

  Van

  Het emailadres van de afzender van het bericht.

  Onderwerp

  De onderwerpregel van het bericht.

  Aan

  Het adres waarnaar de afzender het bericht stuurt.

  Reply Adres

  Het adres waarop de afzender een reactie ontvangt.

  Body

  De inhoud van het bericht.

  Elke Header

  Elk gedeelte van de header van het bericht.

  Elke ontvanger

  Elke ontvanger van het bericht.

  Is niet eerder bezorgd

  Het systeem onderzoekt alleen berichten die in de rij voor bezorging blijven.

  is een Foutmelding

  Het systeem onderzoekt alleen foutmeldingen verzonder door een automatische melding.

  Lijst ID

  De mailing lists van het account.

  Spam Status

  Of Apache SpamAssassin het bericht heeft gemarkeerd als spam. De Spam Status regel begint met Ja of Nee.

  Spam Bar

  De inhoud van de Spam Bar header die Apache SpamAssassin heeft gegenereerd voor dit bericht. Hoe meer plus (+)tekens Apache SpamAssassin toekent aan een bericht, hoe waarschijnlijker het is dat het systeem het bericht markeert als spam.

  Spam Score

  Het totale aantal plus tekens(+) in de Spam Bar waarde, weergegeven in een rond getal.

 7. Selecteer  Spam Bar uit het eerste menu in de Regels sectie.
 8. Selecteer  Bevat uit het tweede menu in de Regels sectie.

  Operators

  Optie

  Beschrijving

  is gelijk aan

  Exacte matches voor een gedefinieerde string.

  matcht regex

  Matcht de gebruikelijke uitdrukking

  bevat

  Is een string die jij definieert.

  Bevat niet

  Bevat niet de gedefinieerde string.

  begint met

  Begint met de gedefinieerde string.

  eindigt met

  Eindigt met de gedefinieerde string.

  begint niet

  Begint niet met de gedefinieerde string.

  eindigt niet met

  Eindigt niet met de gedefinieerde string.

  komt niet overeen

  Komt niet exact overeen met de gedefinieerde string.

 9. Voer de spam score in in het volgende tekstveld. Voeg de gewenste spam score toe met het plus (+) teken.

  Spam Score

  Option

  Beschrijving

  is boven (#s alleen)

  Is hoger dan het aantal dat jij aangeeft.

  is niet hoger dan (#s alleen)

  Is gelijk aan of minder dan het aantal dat jij aangeeft.

  is minder dan (#s alleen)

  Is minder dan het aantal dat jij aangeeft.

  is niet minder dan (#s alleen)

  Is hoger dan of gelijk aan het aantal dat jij aangeeft.

 10. Selecteer het type actie uit de Acties drop down lijst. De beschikbare opties zijn Verwijder Bericht, Redirect naar Email, Fout met Bericht, Stop Verwerken Regels, Bezorg naar Map en Pipe naar een Programma.

  Acties

  Actie

  Beschrijving

  Verwijder Bericht

  Het inkomend bericht wordt verwijderd zonder foutmelding.

  Redirect naar email

  Het bericht wordt doorgestuurd naar een ander emailadres dat jij aangeeft.

  Fout met bericht

  Het bericht is verwijderd en een foutmelding wordt automatisch verzonden.

  Stop Verwerking Regels

  Alle filter regels worden overgeslagen.

  Bezorg naar map

  Het bericht is bezorgd in een specifieke map.

  Pipe naar een programma

  Het inkomend bericht is verzonden naar een gespecificeerd programma.

 11. Voer de naam van de map in waarnaar je je spam email wil verzenden.
 12. Klik op  Aanmaken om het spam filter aan te maken, op te slaan en te activeren.
 13. Als het filter is aangemaakt informeert het berichtenvenster je dat er een nieuw filter is aangemaakt.

 14. Navigeer nogmaals naar de Bewerk Filters sectie, het nieuwe filter staat in de lijst met filters.  Vanuit hier kan een filter bewerkt of verwijderd worden.

  e-mail filters aanpassen

 15. Om te zien of het filter goed werkt kun je het testen. In de Filter Test sectie, bewerk je het Naar: en Van: emails of het onderwerp van de email (afhankelijk van hoe je het filter hebt ingesteld) om het filter te testen.
 16. Klik op Test Filter.
 17. Het test filter draait en de  Filter Trace Resultaten pagina wordt weergegeven. 

  Filter Trace Resultaten

  Je kunt nu zien waar het bericht naartoe gaat. 

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.