Blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin’ header is present

In Chrome kun je in de Developer Tools Console de volgende melding tegenkomen:

Access to font at '<url>' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.

Oplossing

Open je .htaccess en voeg de volgende regels toe:

<IfModule mod_headers.c>

<FilesMatch "\.(eot|otf|ttc|ttf|woff|woff2)$">

Header set Access-Control-Allow-Origin "*"

</FilesMatch>

</IfModule>

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.