Blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin’ header is present

In Chrome kun je in de Developer Tools Console de volgende melding tegenkomen:

Access to font at '<url>' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.

Google Chrome - Has been block by CORS policy melding

Oplossing

Open je .htaccess en voeg de volgende regels toe:

<IfModule mod_headers.c>
    <FilesMatch "\.(eot|otf|ttc|ttf|woff|woff2)$">
        Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
    </FilesMatch>
</IfModule>
Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.