Error: Request timeout

Sommige PHP scripts hebben langere tijd nodig om zonder onderbreking te werken. Hierbij valt te denken aan WordPress modules als BackupBuddy, ImportBuddy, WP All Export en anderen. Ook als een PHP applicatie de MySQL indexen opnieuw opbouwt, zal dat proces langere tijd nodig hebben. De volgende foutmelding kan dan optreden:

Request Timeout
This request takes too long to process, it is timed out by the server. If it should not be timed out, please contact administrator of this web site to increase 'Connection Timeout'.

De oplossing
Vroegtijdig afbreken, een terminate, is te voorkomen door de volgende regels op te nemen in de .htaccess. Voor een specifieke file doe je met onderstaande script:
RewriteEngine On
RewriteRule (wp-cron|backupbuddy|importbuddy)\.php - [E=noabort:1, E=noconntimeout:1]

Indien je graag de timeout wilt voorkomen op alle bestanden en functies gebruik je onderstaande script. Daarmee wordt ieder PHP script ongelimiteerd uitgevoerd.

RewriteEngine On
RewriteRule  .* - [E=noabort:1, E=noconntimeout:1]

Let op!
Vergeet achteraf deze uitzondering niet te verwijderen, aangezien je anders een grote kans hebt dat je account vast loopt vanwege een opstapeling aan verschillende processen.

Nog steeds hulp nodig? Contact ons Contact ons