Debugging website - Controleren .htaccess bestand

In het geval er problemen ontstaan rondom het .htaccess bestand kun je onderstaande stappen volgen het bestand te verversen:

Voor WordPress


  1. Ga in cPanel naar de 'File manager' en selecteer het .htaccess bestand (indien je deze niet ziet, vink rechtsboven onder settings aan dat verborgen bestanden moeten weergegeven worden). Hernoem het oude bestand naar bijvoorbeeld .htaccess-oud-01012021
  2. Maak een nieuw .htaccess bestand en plaats hierin onderstaande code:

RewriteEngine on

RewriteRule ^.well-known - [L]


RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTPS} !on

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L]


# BEGIN WordPress

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^index\.php$ - [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

</IfModule>

# END WordPress<br>


Voor overige websites en applicaties

  1. Ga in cPanel naar de 'File manager' en selecteer het .htaccess bestand (indien je deze niet ziet, vink rechtsboven onder settings aan dat verborgen bestanden moeten weergegeven worden). Hernoem het oude bestand naar bijvoorbeeld .htaccess-oud-01012021
  2. Maak een nieuw .htaccess bestand en plaats hierin ook gelijk onderstaande code voor forceren SSL verbinding:


RewriteEngine on

RewriteRule ^.well-known - [L]


RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTPS} !on

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L]

Heeft dit artikel je goed geholpen? Dank voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden. Probeer opnieuw.